VEDTATT FUSJON FOR ÅSANE – EN HISTORISK DAG

Annonse:

 

Tekst er hentet fra hjemmesiden til Åsane

Åsane Fotball og Åsane Fotball Damer slår seg sammen. Onsdag kveld avholdt klubbene og Åsane Allianseidrettslag ekstraordinære årsmøter. Fra 1. januar 2024 blir de til én klubb.

Åsane Fotball og Åsane Fotball Damer har jobbet for en sammenslåing siden i vinter. Prosjektet har vært ledet av Svein Andreassen og én styringsgruppe.

I kveld vedtok årsmøtene at de to klubbene skal slå seg sammen fra 1. januar 2024.

Et viktig prinsipp i sammenslåingen er at lagene skal være uavhengige av hverandre. Selv om det blir felles økonomi, har lagene hvert sitt budsjett de må forholde seg til, med egne inntekter fra sponsor- og medieavtaler, spillersalg og billettsalg.

Satsningen til det ene laget skal ikke påvirkes av økonomien til det andre.

Det var flertall for sammenslåing hos alle de tre årsmøtene.

– Jeg er lettet og har veldig tro på den nye klubben. Dette er riktig vei for begge klubbene å gå. Vi ser synergier på sport, administrasjon, marked og økonomi. Dette er en stor dag for Åsane Fotball, sier styreleder hos Åsane Fotball Damer, Jostein Nesse.

Han får støtte fra styreleder i Åsane Fotball.

– Det er godt å få tatt den beslutningen. Jeg er helt overbevist om at dette er rett vei å gå for begge klubbene. Vi vil stå mye sterkere samlet, og da tenker jeg på medlemmene våre, publikum, sponsorer og samarbeidspartnere. Jeg tror at resultatet vil bli veldig positivt for den sportslige utviklingen, sier Jostein Hatlebrekke.

En historisk dag?

– Absolutt! Vi startet som én klubb – og nå er vi tilbake igjen som én klubb. Det kjennes godt.

Jostein Nesse følger opp.

– Vi har vært singel i 26 år. Nå er det på tide at vi er tilbake der vi startet, smiler Jostein Nesse.

Annonse fra Toppserien: