SERIEFORMATET I TOPPSERIEN OG 1. DIVISJON ENDRES

Annonse:

 

Styret i NFF innstiller på at dagens sluttspillsordning i Toppserien avvikles og erstattes med seriespill der lagene møter hverandre tre ganger. 4. og 5. mars skal klubbene stemme over innstillingen i Forbundstinget.

På fotballtinget i 2019 ble en ny seriestruktur for toppfotball kvinner vedtatt med et betydelig flertall. På grunn av pandemien ble implementeringen utsatt til 2022. Etter oppstarten ble det reist kritikk mot deler av ordningen og et nytt utvalg, sammensatt av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball kvinner (TFK), ble etablert for å evaluere ordningen og eventuelt foreslå justeringer på kort og lang sikt.

– Vi har lyttet til toppklubbene, og anbefaler til fotballtinget at sluttspillet i Toppserien avvikles. Våre vurderinger og anbefalinger skal bygge oppunder målsetningene om å gjøre klubbene konkurransedyktige på høyeste nivå internasjonalt, gjøre Toppserien til en arena for å utvikle internasjonale toppspillere og sørge for reell konkurranse i flere kamper, sier komiteleder og forbundsstyremedlem Jon Mørland.

Komiteen har siden oppstarten i oktober gjennomført en bred høring blant aktuelle klubber, kretser, forbund og interesseorganisasjoner, og har på bakgrunn av dette anbefalt forbundsstyret å fremme endringsforslaget på tinget i mars.

– Konkurransestrukturen er ryggraden i det vi driver med, så dette arbeidet må gjøres med stor grad av alvor. Det har vært viktig for oss å ikke glemme målsettingene vi har satt for ligaene våre. Vi må ha en modell som bygger opp om og helst forsterker Norges konkurransekraft. Samtidig er det flere ulike faktorer som spiller inn i den helhetlige utviklingen av kvinnefotballen, noe som må hensyntas. Vi mener vi har kommet frem til en løsning som ivaretar dette på en god måte nå. Men fordi kvinnefotballen utvikler seg i rasende fart, må arbeidet fortsette på ubestemt tid. Vi må rett og slett være på ballen, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Sluttspillet avvikles i Toppserien – fortsetter i 1. divisjon

I Toppserien er forslaget at dagens modell med sluttspill avvikles og erstattes med et seriespill der lagene møter hverandre tre ganger. Hjemmebanefordel i tredje kamp avgjøres ved loddtrekning etter et system som sikrer utjevning av antall hjemme/bortekamper. Dette gir 27 kamper. Vinneren etter 27 runder er årets seriemester, mens lag nummer 10 rykker ned i 1. divisjon. Lag nummer 9 spiller kvalifiseringskamp hjemme/borte etter trekning mot nummer 2 i 1. divisjon om plass i neste års Toppserie.

I 1. divisjon er forslaget at etter endt grunnspill (18 runder), deles divisjonen i topp fire og resterende seks. Det gjennomføres et sluttspill der topp fire spiller dobbel serie og resterende seks spiller enkel serie der hjemmebanefordel avgjøres ved loddtrekning.

Vinneren av sluttspillet topp fire rykker opp i Toppserien. Nummer 2 i topp fire-sluttspillet spiller kvalifiseringskamp hjemme/borte etter trekning mot nr. 9 i Toppserien. I sluttspillet om nedrykk spiller lag nummer 5-10 i grunnspillet i 1. divisjon mot hverandre en kamp, fem serierunder. Hjemmebane avgjøres ved trekning. Lagene tar med seg poeng og målforskjell oppnådd i grunnspillet. Lag nummer 9 og 10 rykker ned i 2. divisjon.

Arbeidet med spilleplanen vil starte umiddelbart. I tredje oppgjør vil noen lag få fire hjemmekamper, mens andre får fem. Dette avgjøres gjennom trekning.

Annonse fra Toppserien: