Sandviken styrker Norges største satsning på Kvinnefotball ytterligere!

Sist oppdatert: 05. jul 2019 Skrevet av: palhsandvikentoppfotball.no

 

Sandviken Toppfotball har med over 100 årlige tiltak i «Toppfotballsamarbeid Vest» tatt en lederrolle i spiller-, trener-, og lederutviklingen på Kvinnesiden i fotball i Hordaland / Sogn & Fjordane (Vestland Fylke).

Thomas Lyngbø (bilde t.h) vil lede utviklingarbeidet i Sandviken Toppfotball, og med det får både klubben og klubbene i regionen vår den beste mannen på dette viktige arbeidet.

For de aller fremste jobber vi med en individtilpasset plan med spilleren selv, foreldre, trenere, lag og klubb, opp mot oss i Sandviken. Vår måte å jobbe med spillerutvikling på, er å hensynta hele individet (spilleren), jobbe akademisk og metodisk overfor den enkelte.
«Toppfotballsamarbeid Vest» besørger at jenter i alder 12-19 år tilbys like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har i dag. Alle våre spillertiltak er gratis. Det koster ikke noe for spillerne, foreldre, lag eller klubbene å delta på våre spillertiltak.

Vi skal gjennom «Toppfotballsamarbeid Vest» også bidra i kraft av å være toppklubb, til at det yngler rundt oss, og at 1000vis av fotballjenter i Vestland Fylke får glede og nytte av kunnskapen vi besitter. Et kraftsenter i ordets rette forstand.

Klikk på lenken og les deg opp:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/2019/skal-bygge-12-kraftsenter-for-spillerutvikling/?fbclid=IwAR2kT08WSzZSbn1pTUr0n7NyEVJNCpA2ORMR54uNP5F8at88Mkt80yxaQQU