Ny sportssjef i Avaldsnes

Den rutinerte lokale treneren Kolbjørn "Kolla" Fosen er ansatt i ny stilling

Sist oppdatert: 26. jun 2020 Skrevet av: Adminavaldsnestoppfotball.no

 

Avaldsnes har i de siste årene hatt sportssjef som øverste leder på sport for Elite sine aktiviteter. Etter at sportssjef Lena Tyriberget dro videre til Norges Fotballforbund som landslagstrener, har Avaldsnes hatt en grundig prosess for å erstatte rollen som Lena har hatt.

Nå er Avaldsnes enige med Kolbjørn Fosen om at han trer inn i rollen sportssjef fom. 1. januar 2021 og avtalen strekker seg 3 år frem i tid.

Kolbjørn kommer til å fortsette i sin rolle som toppspillerutvikler i Avaldsnes ut året, samtidig som han fremdeles er hovedtrener for Vard Haugesund.

Ove Arnesen er svært fornøyd med signeringen som gjør at Avaldsnes kan fortsette på planen som klubben la i 2017, når man opprettet stillingen Sportssjef. Med Kolbjørn som sportssjef kan Avaldsnes fortsette i samme spor som vi har vært i med Lena Tyriberget som sportssfjef. Kolbjørn har kompetanse som passer godt til strategien som klubben har.  Ove trekker spesielt frem at Kolbjørn både har både god og bred erfaring som spillerutvikler og trener. Avaldsnes går en svært spennende tid i møte og klubben har de siste årene fått på plass en god struktur hvor vi sammen kan oppnå gode resultater.

Kolbjørn forteller at han vil overta noe av arbeidet som Lena Tyriberget har startet på, og gleder seg til å ta det arbeidet videre.

Thomas ser frem til å fortsette i teamet som allerede er godt kjent og har jobbet sammen over tid. «Jeg er veldig glad for at Kolla har takket ja til stillingen som sportssjef og at vi får jobbe sammen videre. Vi har jobbet tett sammen på feltet og nå skal vi få jobbe enda tettere sammen.»

Vi har knyttet gode bånd til Kolbjørn gjennom tiden han har vært hos oss, og gleder oss til å ha han med videre i rollen som sportssjef.