Enighet om felles retningslinjer for permitteringer i toppfotballen

Sist oppdatert: 17. mar 2020 Skrevet av: Toppfotball Kvinner

 

I lys av unntakstilstanden fotballen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har Toppfotball Kvinner, Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund, Norsk Fotballtrenerforening, Divisjonsforeningen og NISO blitt enige om følgende:

Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Enighet omkring  permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak, som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende.

Partene er i den forbindelse enige om følgende:

  • At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.
  • Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet, og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne.
  • At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.

Norsk Fotballtrenerforening er ikke en fagforening og kan følgelig ikke inngå avtale på vegne av foreningens medlemmer.

Norsk Fotballtrenerforening ønsker imidlertid å uttrykke at den er enig med Toppfotball Kvinner, Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund og Divisjonsforeningen.

Les også: Toppserien og 1. divisjon utsettes

For ytterligere informasjon eller spørsmål kan følgende personer kontaktes:

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner: 988 72 835 / hege@kvinnefotball.no
Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball: 415 36 460 / leif@toppfotball.no
Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball: 480 64 960 / ch@dynamic.as
Arne Knoph, daglig leder i Divisjonsforeningen: 970 57 400 / arne@divisjonsforeningen.no
Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund: 930 55 825 / nils.fisketjonn@fotball.no
Teddy Moen, daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening: 918 85 123 / teddy.moen@fotballtreneren.no