Derfor mener Toppfotball Kvinner at Toppserien bør reduseres til ti lag

Forbundstinget 2019 blir det viktigste på mange år for kvinnefotballen. Foto: Bildbyrån.

Sist oppdatert: 09. mar 2019 Skrevet av: Helene Husvik

 

Forbundstinget 2019 blir det viktigste på mange år for kvinnefotballen. Her er grunnene til at Toppfotball Kvinners styre mener helgens diskusjoner bør ende med at Toppserien kuttes til 10 lag.

Kronikk av Synnøve Tverlid, styreleder

Halvparten av våre egne vil være uenig i det jeg nå skal si: Styret i Toppfotball Kvinner har etter gode diskusjoner landet på at vi støtter en endring til 10 lag i våre to øverste divisjoner.

Dette er vanskelig, for vi vet at det er veldig mange ulike argumenter og meninger rundt dette temaet. Det er bra at det er et enormt engasjement. Ingen vet hva som vil skje i fremtiden slik kvinnefotballen er i forandring nå. Ingen kan garantere hvilken effekt det ene eller det andre tiltaket vil ha. Men vi har landet på dette basert på hvilke argumenter vi tror mest på. Hovedargumentene er knyttet til muligheten for at de beste skal kunne være med og bidra til å oppnå målene i NFFs handlingsplan, som er å gjøre det best mulig med landslag og med våre klubblag i Champions League.

Eksplosiv utvikling

Vi mener at toppfotball per definisjon er for de aller beste. Målet er etter vår mening ikke at flest mulig skal få spille i Toppserien, men at de beste skal få muligheten til å bli best mulig.

Utviklingen internasjonalt er eksplosiv. Vi ønsker denne konkurransen velkommen. Det betyr at anerkjennelsen av kvinnefotballen som produkt styrkes, noe som igjen vil føre til at de kommersielle inntektene kommer til å øke. Det er godt nytt! Samtidig stiller det større krav til oss her hjemme. Hvis vi ønsker å være med på den internasjonale arenaen, må vi ta konsekvensen av dette. Vi må tørre å spørre oss selv om det vi gjør i dag er godt nok i morgen. Ved å spisse toppen, mener vi at de beste får bedre muligheter til å lykkes, både på spiller- og klubbnivå. Trener du med høyere kvalitet, blir du bedre. Så enkelt er det.

Forutsetningen for dette er imidlertid at vi klarer å tenke både langsiktige og kortsiktige tanker på samme tid. Vi har utfordret NFF sterkt på at endringen av seriestrukturen må være en del av en helhetlig satsing. Som en konsekvens av reduksjon av lag, må det satses enda tyngre på 1. divisjon.

Styreleder i Toppfotball Kvinner Synnøve Tverlid.
Styreleder i Toppfotball Kvinner Synnøve Tverlid.

Det sier seg selv. Skal vi lykkes, må det etableres to toppnivåer i Norge, og det må tilføres ressurser som muliggjør dette. Da kan vi få 20 toppmiljøer som blir kraftsentere i sine regioner. Det betyr reellt sett en økning av satsingen på toppfotballen, ikke en reduksjon. I tillegg må det investeres i spillerutvikling. Her har Toppfotball Kvinner sammen med klubbene, samarbeidspartnere og NFF begynt på en satsing som må trappes ytterligere opp i årene som kommer.

Frykten for sentralisering

Flere er redde for at konsekvensen av å kutte antall lag vil være at vi kun får østlands- og vestlandsklubber representert i Toppserien. Vi mener det er mulig å se det hele i et større perspektiv.

De klubbene som driver godt over tid har alle muligheter til å bli en del av toppen. Men det må jobbes strategisk og godt i år etter år. Med spillerutvikling i egen region, med organisasjon og kompetansebygging, samarbeid med utdanningssystemer og næringsliv.

Det er helt uavhengig av hvor du holder til. Det er dette toppidrett handler om. Det er ikke meningen at alle skal nå toppen. Men de som jobber godt nok med kvalitet over tid, har alle muligheter til å gjøre nettopp det.

Ikke bli fornøyd

Andre peker på at det har jo skjedd mye positivt i kvinnefotballen den siste tiden. Det er riktig. Ada Hegerberg som er vokst opp i våre klubber mottok som første kvinne i historien Gullballen. LSK Kvinner skal spille kvartfinale i Champions League mot Barcelona og landslaget vårt har kvalifisert seg til sommerens VM i Frankrike. Det som har skjedd er svært positivt, men hvis vi lener oss tilbake og sier oss fornøyd, slutter vi å utvikle oss. Den fella har vi allerede tråkket ganske kraftig i som fotballnasjon. Vi må alltid være åpne for å se om vi kan gjøre ting enda bedre.

Likevel er det viktig å understreke at ti lag i de to øverste divisjonene ikke nødvendigvis er det eneste riktige i all overskuelig fremtid. Ideelt sett skulle vi ønsket at vi kunne stille med en sterk liga bestående av 14-16 lag på øverste nivå.  Når vi likevel støtter en reduksjon, er det fordi vi mener vi ikke er der i dag. Ambisjonen er imidlertid at vi skal komme dit, og det helst så raskt som mulig. I mellomtiden må vi sikre kortsiktig konkurransekraft samtidig som vi bygger langsiktige strukturer som ivaretar fremtiden.

Vanskelig, men gledelig

Det er fint at vi har ulike meninger, og det skal det være rom for. Før det viktigste Forbundstinget på mange år vil vi oppfordre til god og saklig debatt. Det er viktig for oss at uansett hva resultatet blir av helgens diskusjoner, må vi videreutvikle styrken av at vi er samlet.

Det er vanskelig når ingen har fasiten. Ingen vet hva resultatet av det ene eller det andre vil bli. Men kvinnefotballen og Toppfotball Kvinner må ikke bli en organisasjon der vi ikke skal mene noe. Vi har godt av å prøve argumentene og meningene våre i en større sfære. Det er lenge siden vi har diskutert en så viktig sak på Forbundstinget  og det er viktig å høre hva norsk fotball forøvrig mener om det som skjer i kvinnefotballen nå. Det understrekes fra alle hold at debatten om hvordan vi skal utvikle norsk kvinnefotball er den aller viktigste saken på årets Forbundsting. Det viser at vi er kommet et godt stykke på vei, og vi bør glede oss til å stå på talerstolen og vite at hele Fotball-Norge er interessert i våre problemstillinger.

Styret i Toppfotball Kvinner ønsker alle, både medlemsklubber og alle andre delegater lykke til på Forbundstinget – for norsk kvinnefotballs beste!